Internet Banking
Internet Banking

April 20, 2023

April 20, 2023
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አምስት የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚዎችን ሹመት ማጽደቁን አስታወቀ፡፡ በዚህም መሠረት፤ አቶ ሰይፉ አገንዳ ኬርጋ – ቺፍ የከስተመርና ኦፕሬሽን ኦፊሰር፣