የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ/ማ ዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ ከሰኔ 15 ቀን 2012 ዓ.ም. እስከ መስከረም 12 ቀን 2013 ዓ.ም. ድረስ የዳይሬክተሮች ቦርድ እጩ አባላትን ጥቆማ ይቀበላል፡፡ 

በመሆኑም የባንኩ ባለአክሲዮኖች ለባንኩ የላቀ ውጤት ለማበርከት ብቃቱ ያላቸውን በባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2008 እና 1159/2019 /የተሻሻለው/ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ SBB/70/2019 እና SBB/71/2019 ላይ የተዘረዘሩትን የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ዕጩ የቦርድ አባላትን በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ብቻ እንድትጠቁሙ ጥሪ ያቀርባል፡፡

ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የሚያስፈልጉ መመዘኛዎች

 1. የባንኩ ባለአክሲዮን የሆነ፣
 2. ቢያንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ዕውቅና ያለው ተመጣጣኝ ትምህርት ደረጃ ያጠናቀቀ፣
 3. ዕድሜው 30 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ፣
 4. በባንኪንግ፣ ፋይናንስ፣ አካውንቲንግ፣ ማኔጅመንት፣ ኢኮኖሚክስ፣ ህግ፣ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት፣ ኦዲቲንግ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የትምህርት ዝግጅትና አግባብነት ያለው የሙያ ልምድ ያለው ቢሆን ይመረጣል፣
 5. በሌላ የፋይናንስ ድርጅት የዳይሬክተሮች አባል ወይም የማንኛውም ባንክ ሠራተኛ ያልሆነ፣
 6. ሀቀኛ፣ ታማኝ፣ ጠንቃቃ እና መልካም ስብዕና እና ዝና ያለው በተለይም በማጭበርበር፣ እምነት በማጉደል፣ ትክክለኛ ያልሆነ የሂሳብ መግለጫ በማቅረብና በመሳሰሉት ተከሶ በፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቶበት የማያውቅ፣
 7. በራሱ ወይም ዳይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን በሚመራው ድርጅት ላይ የመክሰር ክስ ያልቀረበበት ወይም የኪሳራ ውሳኔ ያልተሰጠበት፣
 8. በኪሳራ ምክንያት ንብረቱ ለዕዳ ማቻቻያ ያልዋለበት፣
 9. የባንክ ብድር ባለመክፈሉ ምክንያት ንብረቱ በሐራጅ ያልተሸጠ፣ ተከሶ ያልተፈረደበት ወይም የቦርድ ዳይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን የሚመራው ድርጅት ከገንዘብ ተቋማት የተበደረውን ገንዘብ ባለመክፈሉ ብድሩ ወደ ጤናማ ያልሆነ የብድር ደረጃ ያልዞረበት ወይም ያልገባበት፣
 10. በቂ ስንቅ/ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ሰጥቶ ሂሳቡ ያልተዘጋበት፣
 11. ታክስ እና ግብር ባለመክፈል ተከሶ ጥፋተኛ ያልተባለ፡፡

ማሳሰቢያ፡-

 1. በተባዕታይ ጾታ የተገለፀው ለአንስታይ ጾታም ያገለግላል፣
 2. መስፈርቱን የሚያሟሉ ሴት ዕጩዎች ይበረታታሉ፣
 3. ጥቆማው በውክልና የቀረበ ከሆነ ውክልናው ጥቆማውን ለማቅረብ የሚያስችል ሆኖ የውክልና ፎቶ ኮፒው ከመጠቆሚያው ቅፅ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፣
 4. ጠቋሚው ባለአክሲዮን ግለሰብ/ማህበር ወይም ድርጅት የተጠቋሚውን ፈቃደኝነት አስቀድሞ ማረጋገጥ አለበት፣
 5. የመጠቆሚያው ቅፅ የኮሚቴው ጽ/ቤት ከሚገኝበት 4 ኪሎ በቱሪስት ሆቴል እና ቶታል ነዳጅ ማደያ መካከል በሚገኘው የባንኩ አዲሱ ህንፃ 4ኛ ፎቅ፣ በባንኩ ቅርንጫፎች ወይም ከባንኩ ድረ-ገፅ www.nibbanksc.com ማግኘት ይቻላል፣
 6. ለጥያቄና ማብራሪያ በኮሚቴው ጽ/ቤት በአካል በመቅረብ ወይም በኮሚቴው ጽ/ቤት ስልክ ቁጥር +251111265427 ወይም +251111265634 በመደወል መጠየቅ ይቻላል፣
 7. የመጠቆሚያ ቅፁ በአግባቡ ተሞልቶና ተፈርሞበት ማህበር/ድርጅት ከሆነ ደግሞ ማህተም ተደርጎበት አራት ኪሎ በሚገኘዉ የባንኩ ህንጻ 4ኛ ፎቅ ላይ ባለዉ የአስመራጭ ኮሚቴ ጽ/ቤት፤ በባንኩ ሁሉም ቅርንጫፎች ወይም በኮሚቴው የኢሜል አድራሻ nibbodnom@nibbanksc.com ወይም በባንኩ ፖስታ ሳጥን ቁጥር  2439 መላክ ይቻላል፤
 8. የመጠቆሚያ ቅፁ መመለሻ የመጨረሻ ቀን መስከረም 12 ቀን 2013 ዓ.ም. ነው፣
 9. ከመስከረም 12 ቀን 2013 ዓ.ም. በኋላ የሚቀርቡም ሆነ የሚደርሱ ጥቆማዎች ተቀባይነት የላቸውም፡፡

የዕጩ ቦርድ ጥቆማ ቅፅ

የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ/ማህበር

የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ