የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. አዲስ የተመረጡ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት

የንብ  ኢንተርናሽናል  ባንክ  አ.ማ.

አዲስ  የተመረጡ  የዲሬክተሮች  ቦርድ  አባላት

ህዳር 9 ቀን 2010 ዓ.ም.በባንኩ 18ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባዔ ከዚህ በታች ስም ዝርዝራቸው የተመለከተው የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ/ማህበር የዲሬክተሮች ቦርድ አባል ሆነው እንዲያገለግሉ ተመርጠዋል፡፡

የዲሬክተሮች ቦርድ አባል ሆነው እንዲያገለግሉ የተመረጡ ባለአክሲዮኖች

                 ስም                                                                                       ያገኙት  ድምፅ

አቶ ወልደተንሳይ ወልደጊዮርጊስ ገለቴ                                                              1,597,682

አቶ ሙሉጌታ አስፋው ዶቲ                                                                            1,259,010

አቶ ሰይፉ አዋሽ ቤኛ                                                                                    1,192,507

አቶ አለሙ ደነቀው ጌታሁን                                                                            1,184,764

አቶ ክፍሌ ይርጋ ሟሬጋ                                                                                 1,175,074

ሲ/ር መብራት ወልደተንሳይ ወልደአረጋይ                                                          923,159

አቶ ሙሉጌታ ወልደሚካኤል አንደግቤ                                                               917,106

አቶ ታምሩ ማኔ አጋ                                                                                         857,778

 ንብ ኢንሹራንስ ኩባንያ /አቶ አብርሃም መርሻ ውርጌሳ/                                            825,184

አቶ ክፍሌ ቦርጋ ዱግዳ                                                                                      808,104

አቶ ተሾመ ሸንቁጤ ገመዳ                                                                                   724,045

ኢ/ር ደሳለኝ ደንቡ ማሩታ                                                                                  717,373

ለዲሬክተሮች  ቦርድ  አባልነት  በተጠባባቂነት  የተያዙ  ባለአክሲዮኖች

                   ስም                                                                                    ያገኙት ድምፅ

አቶ ታፈሰ ይርጋ ገብረመድህን                                                                          707,130

ዋልታ ኢትዮጵያ አ/ማህበር /አቶ እንግሊዝ በያን ተሻለ/                                        583,175

አቶ ሳሙኤል ወልደ ዮሐንስ ብርቄ                                                                     572,849

አቶ አማረ ለማ ወልደ ሚካኤል                                                                          558,377

የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር /አቶ አበራ ሉሌሳ ጎቡ/                                        539,604