እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማሰታወቂያ

ለንብ ኢንተርናሽናል ባንክ

እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማሰታወቂያ

የንብ ኢንርናሽናል ባንክ አ.ማ. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ የሚከናወነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ ቁጥር SBB/62/2015 እና በኩባንያው ባለአክሲዮኖች 17ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በፀደቀው  የዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የዕጩዎች ማቅረቢያና ምርጫ ማስፈፀሚያ መመሪያ መሠረት ነው፡፡ በዚሁ መመሪያ መሠረት በቀጣይ ባንኩን በዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የሚያገለግሉ አባላትን ለማስመረጥ የባለአክሲዮኖች የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ መቋቋሙ ይታወሳል፡፡

የተቋቋመው አስመራጭ ኮሚቴ ጥቆማዎችን ለመቀበል ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡ ስለሆነም ባለአክሲዮኖች ለባንኩ ሁለንተናዊ እድገት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ብለው የሚያምኑባቸውን ብቁ ዕጩዎችን ከሚያዚያ 1 ቀን 2009 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም. ድረስ እንዲጠቁሙ አስመራጭ ኮሚቴው በአክብሮት ይጋብዛል፡፡

ተጠቋሚ እጩዎች ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች የሚከተሉት ናቸው፡

 1. ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሆነ
 2. የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮን የሆነ እና ቢመረጥ በዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት ለመሥራት ፈቃደኛ የሆነ፣
 3. ለቦታው ተስማሚ እና መጣኝ (Fit and Proper) የሆነ እና የተስማሚ እና መጣኝ መገለጫ የሆነው እውቀት (ዩኒቨርስቲ፣ ኮሌጅ ቢያንስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናቀቀ) የ10 ዓመት የሥራ ልምድ እና ተገቢው እድሜ (30 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆነ) ተአማኒነት እና የፀዳ የፋይናንስ አቋም ያለው፣
 •  በወንድ ፆታ የተገለፀው የሴትንም ፆታ ያካትታል
 1. መልካም ስነ-ምግባር፣ ማህበራዊ ተቀባይነት ያለው እና ሕግን በመተላለፍ በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች ሀገራት በወንጀል በመከሰስ ተፈርዶበት የማያውቅ፣
 2. ለመንግስት ባለስልጣናት መረጃን በመከልከል፣ የተሳሳቱ የሂሳብ ወይንም ሌሎች ሰነዶችን በመስጠት የተቆጣጣሪ አካላትን መመሪያዎች ባለመቀበል እና ባለመገዛት በመንግስት ባለስልጣናት አስተዳደራዊ የእርምት እርምጃዎች ተወስዶበት የማያውቅ፣
 3. በፍርድ ቤት የመክሰር ውሳኔ ያልተላለፈበት፣ ከታክስ እና ከባንክ ክፍያዎች ጋር የተያያዙ ግደታዎቹን በአግባቡ የተወጣ
 • ከሚያዚያ 1 ቀን 2009 ዓ.ም. ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም. ድረስ ባለአክሲዮኖች ጥቆማቸውን በንብ ባንክ ድህረ ገጽ nibbank@ethionet.com ወይንም ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. ዋና መ/ቤት በሚገኝበት ደንበል ሲቲ ሴንተር 12 ፎቅ የንብ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ ቢሮ ቁጥር 1230 ወይም በኩባንያው ቅርንጫፎች በግንባር በመቅረብ ለጥቆማ የተዘጋጀውን ቅጽ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ኮሚቴው ያሳውቃል፡፡
 • ባለአክሲዮኖች የሞሉትን ቅጽ የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. ዋና መ/ቤት በሚገኝበት ደንበል ሲቲ ሴንተር 12 ፎቅ የንብ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ ቢሮ ቁጥር 1230 በግንባር በመቅረብ መስጠት ወይም ለዚሁ በተዘጋጀ ፖ.ሣ.ቁ 2439 አያይዘው መላክ የሚችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡
 • ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0911 214614/ 0911 611501 እና 0115- 584717 በመደወል ማብራሪያ ማግኘት ይችላሉ፡፡

ማሳሰቢያ

ከሰኔ 30 ቀን 2009 ዓ.ም. በኋላ የሚቀርቡ ጥቆማዎችን የማይቀበል መሆኑን ኮሚቴው ያሳስባል፡፡

የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ. የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት

አስመራጭ ኮሚቴ


ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ

እጩ የዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት መጠቆሚያ ቅፅ

 1. ጠቋሚው

ሀ. ግለሰብ

ስም: ______________________

የመኖሪያአድራሻ፣ ክ/ከተማ፡ __________________

ወረዳ: ___ ቀበሌ:___ ስልክ:ሞባይል_________የቢሮ ___________የቤት ___________

የቤት ቁጥር: ________________ ኢሜይል: ________________________

ለ.ድርጅት

የድርጅቱ አድራሻ

ክ/ከተማ፡ _____________________

ወረዳ: ___ ቀበሌ:___ ስልክሞባይል_________የቢሮ ______

ኢሜይል: ________________________

ድርጅቱን የሚወክለው ግለሰብ ስም: __________________________

 • እድሜ (30 አመትናከዚያበላይየሆነ) ____________________
 • የትምህርት ዝግጅት (ዩኒቨርስቲ /ኮሌጅ ቢያንስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ያጠናቀቀ) _________________
 • የሥራ ልምድ _____________________

አድራሻ፣ ክ/ከተማ፡ _______________________

ወረዳ: ___ ቀበሌ:___ ስልክ ሞባይል_________የቢሮ ______የቤት ___________

 1. የጠቋሚው የአክሲዮን ሰርተፍኬት ቁጥር /የሚታወቅ ከሆነ/ ________________________

2.1. የጠቋሚው የአክሲዮን ብዛት /የሚታወቅ ከሆነ/ _________________________

 1. የተጠቋሚው አድራሻ

ስም: ___________________________

 • እድሜ (30 አመትና ከዚያ በላይ የሆነ) ____________________
 • የትምህርት ዝግጅት (ዩኒቨርስቲ /ኮሌጅ ቢያንስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ያጠናቀቀ) _________________
 • የሥራልምድ _____________________

የመኖሪያ አድራሻ፣ ክ/ከተማ፡ _______________________

ወረዳ: ___ ቀበሌ:___ ስልክ ሞባይል_________የቢሮ ______የቤት ___________

የቤት ቁጥር: ________________ ኢሜይል: ________________________

 • በወንድፆታየተጠቀሰውየሴትንምፆታያካትታል፡፡
 1. ተጠቋሚው አገልግሎት የሚሰጥበት ድርጅት ካለ

4.1 የድርጅቱ ሥም: ___________________________

4.2 የሥራ ኃላፊነት: ___________________________

4.3 የድርጅቱ አድራሻ

ክ/ከተማ: _________________         ወረዳ: _________________

ቀበሌ: ___________________         የቤት ቁጥር: _____________

ስልክ: ____________________

 1. ተጠቋሚው አግባብነት ያለው የሥራ ልምድ ካለው ይጠቀስ፡፡
ተ.ቁ የድርጅቱ ሥም ኃላፊነት የአገልግሎት ዘመን
       
       
       
       
       
 1. የእጩ ተጠቋሚው የትምህርት ዝግጅት
ተ.ቁ ትምህርት የተማረበት ተቋም/ኮሌጅ/ዩኒቨርስቲ ያጠናቀቀበት ዘመን ከ____እስከ_____
       
       
       
       
       
 1. የተጠቋሚው የቦርድ አባልነት ባንኩን በምን መልኩ ሊጠቅመው እንደሚችል በአጭሩ ይገለፅ፡፡

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. ተጠቋሚው ልዩ ችሎታ ወይም ክህሎት ካለው ይገለፅ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. ማረጋገጫ

ከላይ ስለ እጩ ተጠቋሚ አቶ/ወሮ/ የድርጅት ተወካይ ________________ የሰጠሁት መረጃ ትክክለኛነት በፊርማዬ እያረጋገጥኩ፤ ከላይ በስም ስለተጠቀሰው ግለሰብ/ ድርጅት የሰጠሁት መረጃ ሀሰተኛ መሆኑ ከተረጋገጠ ለሚያስከትለው ህግዊ ተጠያቂነት ሙሉ ኃላፊነት እወስዳለሁ፡፡

ስም _______________________ ቀን ______________ ፊርማ _______________

ማሳሰቢያ

በጥንቃቄ የተሞላውን የእጩ አባላት ጥቆማ ቅፅ የባንኩ ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት በደንበል ሲቲ ሴንተር 12ኛ ፎቅ የንብ ባንክ የዲሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ ቢሮ ቁጥር 1230 በአካል በመቅረብ ወይም በመ.ሳ.ቁ 2439 መላክ ይቻላል፡፡

የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አ.ማ የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ